Tampereen seudun työväenopiston opiskelijat ry

Tampereen seudun työväenopiston opiskelijat ry:n jäseniä ovat kaikki yhdistyksen hallituksen hyväksymät opistossa opiskelevat henkilöt ja kannatusjäsenet.


Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • edistää Tampereen seudun työväenopistossa opiskelevien opiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä sosiaalisia ja opiskeluun liittyviä etuja,
  • edistää opistossamme yhteisöllisyyttä ja tukea vapaan sivistystyön kehittämistä.

Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys:

  • osallistuu opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen
  • asettaa toimikuntia ja jaostoja
  • järjestää opiskelijoille yhteisiä kokouksia, kulttuurijuhlia ja -tilaisuuksia sekä opinto- ja teatterimatkoja
  • ylläpitää yhdistyksen omistamaa Kesäpirttiä Ylöjärven Antaverkassa
  • käsittelee opetuksen järjestämistä sekä muita opiston toimialaan kuuluvia kysymyksiä ja tekee niistä ehdotuksia rehtoreille
  • pitää yhteyttä vastaavien yhdistysten sekä Kansalaisopistojen liiton KOL:n kanssa