Opintorahasto

Vuosikokous päätti 30.11.2011 lopettaa opintorahaston.